stin

prouzek

Biobazény

BiobazénBiobazén, jak už název napovídá, vychází z kombinace bazénu a biologicko-fyzikálně-chemických procesů, které napodobují přirozené procesy čištění s vyváženým množstvím živin a oběhem vody. Při dodržení všech základních požadavků pro tvorbu biobazénu dochází k čistění pouze přirozenou cestou, tedy součinností rostlin a mikroorganismů. Voda ke koupání je pak měkká, chemicky neupravená a odstraňuje rizika alergických reakcí na bazénovou chemii.

 

 

Principem fungování biobazénu je rozdělení ploch na dvě zóny. Zónu koupací a zónu regenerační, která je osázena rostlinami, a dochází zde k samotné filtraci. Význam regenerační zóny spočívá v odčerpávání živin z vodního prostředí, čímž je omezen růst řas. Biologická rovnováha v jezírku vzniká až po určité době, kdy rostliny dostatečně zakoření.

 

Biobazén s oddělenou koupací zónou

 

Biobazény stavíme z kombinací betonové konstrukce a folií určených pro vodní plochy. Dělící stěna mezi regenerační a koupací zónou umožňuje, aby spolu sousedila místa s různými hloubkami a s různým pohybem vody. Kromě toho dělící stěna zabraňuje, aby se nečistoty z rostlin dostaly do koupací části. Tvarově lze biobazén řešit volnou křivkou i v pravidelném tvaru. Regenerační část může od samotného bazénu zcela oddělena.

 

Nahlédněte do naší galerie zrealizovaných biobazénů


Dle množství technologie se biobazény dělí do tří kategoríí:

Kategorie I – Biobazén s malým množstvím techniky

Již malé množství techniky znamená určitou starost a péči proto, aby byl zabezpečen její správný chod. Vychází se z předpokladu, že voda v pohybu je čistější než voda statická. Poměr koupací a regenerační zóny je 1: 1. Z hlediska péče je třeba věnovat pozornost zejména skimmerům a jejich pravidelnému čištění, aby se živiny nedostávaly zpět do koloběhu celého systému.

Kategorie II – Biobazén se středním množstvím techniky

Tato varianta představuje „optimální“ kombinaci biologického a technického řešení. Součástí technologie jsou vodní pumpy, které zajišťují celkovou cirkulaci vody. K pumpám se většinou přidávají hladinové skimmery, nebo přepadové kanálky. Poměr koupací zóny k regenerační je 3: 2 ve prospěch koupací zóny. Péče je zaměřená na ořez rostlin (odstraňování vázaných živin), častému čištění filtrů hrubých a jemných částic, odsávání sedimentů aj.

Kategorie III – Biobazén s velkým množstvím techniky

U této varianty převažuje technická filtrace nad tou biologickou. Mimo základní pumpy je biobazén vybaven doplňujícími pumpami, mimo filtrů hrubých částic a přepadových kanálků se zabudovávají filtry pro zachycování jemných částeček. To vše by mělo být dimenzováno tak, aby nebyla narušena biologická stabilita biobazénu. Koupací zóna je zpravidla větší než regenerační, přechod je tvořen přírodním materiálem (kámen, dřevo aj.). Je zde zapotřebí zvýšená péče, která zahrnuje časté odsávání kalů, čištění skimmerů a přepadových kanálků a vizuální kontrola vodních pump.

Děkujeme za Vaši zprávu.

prouzek
2021 - Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořil Webaz.cz